Kullanıcı Sözleşmesi

Lütfen bu web sitesini (‘Web Sitesi’) Kullanmadan önce bu web sitesinin kullanım koşullarını okuyunuz.Web sitesine erişim ve web sitesini kullanmanız, bu web sitesinin kullanım koşullarına (‘Kullanım Koşulları’) tabidir

DİKKAT

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ (“WEB SİTESİ”) KULLANMADAN ÖNCE BU WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARINI OKUYUNUZ.

WEB SİTESİNE ERİŞİM VE WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ, BU WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARINA (“KULLANIM KOŞULLARI”) TABİDİR.

WEB SİTESİNİ ANCAK AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ OLAN KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ TAKDİRDE KULLANABİLİRSİNİZ.

KULLANIM KOŞULLARININ TAMAMINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE WEB SİTESİNE ERİŞMEYİNİZ VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

WEB SİTESİNE ERİŞEREK VEYA WEB SİTESİNİ KULLANARAK SİZ VE TEMSİL ETMEYE YETKİLİ OLDUĞUNUZ TÜZEL KİŞİLİK (“SİZ” VEYA “SİZİN”), KULLANIM KOŞULLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

Kullanıcı Uygunluğu

Bu Web Sitesi, size HELOROBO tarafından sunulmaktadır ve sadece tüzel kişiler ve geçerli yasalara göre yasal açıdan bağlayıcı sözleşme(ler) yapabilen reşit kişiler tarafından kullanılabilir. Bu şartları sağlamadığınız takdirde, Web Sitesini kullanmanıza izin verilmez.

Kullanım Koşulları Kapsamı

Bu Kullanım Koşulları, bu Hizmetlerin ayrı bir sözleşmeye tabi olduğu durumlar hariç, Web Sitesini ve Web Sitesindeki kullanılabilir tüm uygulamaları, yazılımı ve hizmetleri (bunlara toplu olarak “Hizmetler” denir) kullanma şeklinizi belirler. Belli Hizmetlerin ve Web Sitesinde sizin için sağlanan diğer öğelerin kullanımı için özel hükümler veya sözleşmeler geçerli olabilir (“Hizmet Sözleşmesi(leri)”). Bu tür Hizmet Sözleşmeleri, geçerli Hizmetlerin yanında bulunur veya geçerli Hizmetlerle ilişkilendirilmiş bir bağlantıyla veya bağlantı üzerinden liste halinde belirtilir.

Değişiklikler

HELOROBO bu Kullanım Koşullarını istediği zaman revize edebilir ve güncelleyebilir. Bu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Web Sitesinin tüm noktaları, kararı yalnızca HELOROBO’ya ait olmak üzere ve haber vermeksizin değiştirilebilir, eklenebilir, silinebilir veya güncellenebilir.

HELOROBO, Web Sitesi üzerinden sağlanan ürün ve hizmetler için istediği zaman ve kararı yalnızca kendisine ait olmak üzere ücret isteyebilir veya bu ücretleri değiştirebilir.

HELOROBO, istediği zaman ve kararı yalnızca kendisine ait olmak üzere diğer HELOROBO ürün ve hizmetleriyle ilgili genel uygulamalar oluşturabilir ve sınırlar koyabilir veya bunları değiştirebilir.

Web Sitesi ve Hizmetler Aracılığıyla Gönderilen Bilgiler

Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz bilgiler bu Kullanım koşulları kapsamında yer almaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla sağladığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini ve gerekli oldukça bu bilgileri düzenleyip güncelleyeceğinizi beyan ve kabul etmektesiniz.

Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla kişisel bilgileri HELOROBO’ya sizin tarafınızdan gönderilen kişilerle ilgili olarak HELOROBO’ya, bu bilgileri sağlama yetkiniz olduğunu ve kullandığınız Hizmetler için öngörülen bu bilgilerin işlenmesi için gereken tüm bildirimleri yaptığınızı ve onayları aldığınızı beyan etmektesiniz.

Lisans ve Mülkiyet

Web Sitesi ve içerikleri (“İçerik”) ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının (“Fikri Mülkiyet”) tamamı HELOROBO’ya, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki ve diğer ülkelerdeki telif hakkı ve diğer yasalarca korunmuştur. Web Sitesinin öğeleri ayrıca ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve diğer yasalarca da korunmuştur ve tamamı veya kısımları kopyalanamaz veya taklit edilemez.

Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, HELOROBO’nun, iştiraklerinin veya HELOROBO’ya bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir (“İşaretler”) ve HELOROBO’nun açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce HELOROBO’nun veya uygun üçüncü kişinin yazılı iznini almaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyetini hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, bunlardan eser türetemez, karşıya yükleyemez, aktaramaz veya dağıtamazsınız. Burada açıkça belirtildiği durumlar hariç, HELOROBO, size HELOROBO’nun veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine açık ya da kapalı hiçbir hak tanımaz.

HELOROBO,

(a) sadece Web Sitesine, İçeriğe ve Hizmetlere, sadece HELOROBO tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve

(b) Web Sitesiyle birlikte sunulan HELOROBO bilgisayar ve ağ hizmetlerine (“HELOROBO Sistemleri”) sadece HELOROBO tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için,

size sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans verir. Bu sınırlı lisans hariç HELOROBO, size Web Sitesine erişme izni vererek, HELOROBO Sistemleri, HELOROBO Sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler (“Bilgiler”), İçerik, Hizmetler, Web Sitesi veya diğer her türlü HELOROBO mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmez.

Yasalarca gerekli olduğu veya burada belirtildiği ölçü hariç, İçeriğin ve/veya Bilgilerin hiçbiri, önce HELOROBO’nun yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. HELOROBO’nun bu konuda açık izni olmaksızın, İçeriği hiçbir şekilde yapamaz, satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak gerçekleştiremez, içeri alamaz, dağıtamaz, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Web Sitesinin Kullanımıyla İlgili Sınırlamalar

Bu Kullanım Koşullarında belirtilen diğer sınırlamaların yanında, aşağıdakileri de kabul etmiş oluyorsunuz:

(a) Web Sitesinden aktarılan bilgilerin kaynağını gizlemeyeceksiniz.

(b) Web Sitesine yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmeyeceksiniz.

(c) Web Sitesi üzerinden hiçbir hizmeti, bilgiyi, uygulamayı veya yazılımı kullanmayacak veya HELOROBO tarafından açıkça izin verilmeyen şekilde bunlara erişmeyeceksiniz.

(d) Web Sitesine virüs, Trojan, solucan, zaman bombası veya herhangi bir sisteme, Web Sitesine veya Bilgilere zarar vermeyi, bunlarla çakışmayı, bunları kesmeyi veya bunlardaki mülkiyeti kaldırmayı amaçlayan veya başkalarının (aşağıda tarif edildiği gibi) Fikri Mülkiyet haklarını ihlal eden diğer herhangi bir bilgisayar programlama rutini sokmayacak veya yüklemeyeceksiniz.

(e) Web Sitesinin bazı alanları sadece HELOROBO müşterilerine açıktır.

(f) Web Sitesini veya HELOROBO Sistemlerini veya Hizmetleri, HELOROBO’nun düşüncesine göre HELOROBO Sistemlerinin, Hizmetlerin veya Web Sitesinin performans veya çalışmasını olumsuz etkileyebilecek veya yetkili kişilerin HELOROBO Sistemlerine, Hizmetlere veya Web Sitesine erişme yetenekleriyle çakışabilecek herhangi bir şekilde kullanamaz veya bunlara bu şekilde erişemezsiniz.

(g) HELOROBO’nun açık ve yazılı izni olmaksızın, İçerik veya Bilgilerin herhangi bir kısmını veya yönünü çerçeveleyemez veya bunları kapsamak üzere herhangi bir çerçeveleme tekniği kullanamazsınız.

Linkler

(a) Giden Bağlantılar:

Web Sitesi, üçüncü kişilerin Web Sitelerine ve kaynaklarına giden bağlantılar içerebilir (bunlara toplu olarak “Bağlantılı Siteler” denir).

Bu Bağlantılı Siteler ancak ve ancak Size kolaylık olsun diye sunulmuştur ve HELOROBO’nun bu tür Bağlantılı Sitelerin içeriğini onayladığı anlamına gelmez.

HELOROBO, herhangi bir Bağlantılı Sitedeki hiçbir içerik, yazılım, hizmet veya uygulamanın doğruluğu, kesinliği, performansı veya kalitesi konusunda hiçbir teminat veya garanti sunmaz.

HELOROBO, Bağlantılı Sitelerin kullanılabilirliğinden veya bu sitelerin içerik ya da faaliyetlerinden sorumlu değildir. Bağlantılı Sitelere erişmeye karar verdiğinizde, bunun riski tamamen kendinize aittir.

Ayrıca Bağlantılı Siteleri kullanımız, Bağlantılı Sitenin gizlilik politikası da dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlı olmaksızın, geçerli her türlü politika ve kullanım hüküm ve koşullarına tabidir.

(b) Gelen Bağlantılar:

HELOROBO’le yapılan ayrı bir bağlantı sözleşmesi olmadan, Web Sitesinin http://www.helorobo.com adresi dışındaki herhangi bir sayfasına düz bir metin bağlantısıyla bağlantı vermek kesinlikle yasaktır.

http://www. helorobo.com adresine veya bunun içindeki herhangi bir sayfaya bağlantı kuran herhangi bir web sitesinin veya diğer aygıtın;

i. İçeriği kopyalaması,

ii. etrafında bir tarayıcı veya kenarlık ortamı kullanması,

iii. HELOROBO veya iştiraklerinden herhangi birinin kendisini veya ürünlerini onayladığını herhangi bir şekilde ima etmesi,

iv. HELOROBO veya iştiraklerinden herhangi birisiyle olan ilişkisi de dahil, gerçekleri yanlış aktarması,

v. HELOROBO ürün veya hizmetleriyle ilgili yanlış bilgiler sunması ve

vi. HELOROBO’ten açık ve yazılı izin almadan HELOROBO veya iştiraklerinden herhangi birisinin herhangi bir logosunu veya işaretini kullanması yasaktır.

DİKKAT

HELOROBO, WEB SİTESİNİ, HELOROBO SİSTEMLERİNİ, HİZMETLERİ, BİLGİLERİ VEYA İÇERİĞİ KULLANMA SONUCU ELDE EDİLECEK OLAN SONUÇLARLA İLGİLİ HİÇBİR TEMİNAT VEYA GARANTİ SUNMAZ. BUNLARI KULLANMA RİSKİ SİZE AİTTİR.

WEB SİTESİ, HELOROBO SİSTEMLERİ, BİLGİLER, HİZMETLER VE İÇERİK, “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. HELOROBO, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİ VE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA GİZLİ, YASAL VEYA DİĞER TÜRLÜ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER.

HELOROBO VE İŞTİRAKLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNİN VEYA HELOROBO SİSTEMLERİNİN KULLANILMASIYLA VEYA KULLANILMASI SONUCU SAĞLANAN İÇERİK, BİLGİ VEYA HİZMETLERİN KESİNLİĞİ, TAMAMLIĞI, GÜVENLİĞİ VEYA ZAMANINDA OLMASI KONUSUNDA HİÇBİR TEMİNAT YA DA GARANTİ VERMEZ.

SİZİN TARAFINIZDAN WEB SİTESİNDEN ELDE EDİLEN HİÇBİR BİLGİ, HELOROBO TARAFINDAN BU KULLANIM KOŞULLARINDA AÇIKÇA BEYAN EDİLMEYEN HİÇBİR GARANTİYİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR.

SİZ, BU KULLANIM KOŞULLARINDAKİ SORUMLULUK VE GARANTİNİN SINIRLARININ VE MUAFİYETLERİNİN ADİL VE MAKUL OLDUĞUNU KABUL EDİYOR VE ONAYLIYORSUNUZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

HELOROBO, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ VE HELOROBO’İN AKSİ TAKDİRDE HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULABİLECEĞİ ÖLÇÜDE, SADECE GEÇERLİ ZARARLARDAN SORUMLUDUR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HELOROBO, İŞTİRAKLERİ, LİSANS SAHİPLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA WEB SİTESİNDE BAHSEDİLEN DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER, HERHANGİ BİR İSTENMEYEN, DOLAYLI, ÖRNEK, CEZAİ VE NİHAİ HASARDAN, KAR KAYBINDAN VEYA KAYIP VERİLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VEYA İSTER GARANTİYE, İSTERSE DE SÖZLEŞMEYE, KUSURA, SUÇA VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE DAYANSIN VE HELOROBO’İN BU TÜR BİR ZARAR İHTİMALİ KONUSUNDA İSTER UYARILMIŞ OLSUN, İSTERSE DE OLMASIN, WEB SİTESİNİN, HELOROBO SİSTEMLERİNİN, BİLGİLERİN, HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN KULLANILMAMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN İŞ KESİNTİLERİNDEN ASLA SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Yasalara Uygunluk

Web Sitesini geçerli tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere tam uygun ve HELOROBO’nun yegane hükmüne bağlı olarak HELOROBO’nun iyi niyetini veya adını olumsuz etkilemeyecek bir şekilde kullanmayı ve HELOROBO’nun HELOROBO için geçerli olan herhangi bir yasa, kural ya da yönetmeliği ihlal etmesini sağlayacak hiçbir eylemde bulunmamayı kabul etmiş oluyorsunuz.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU BELGEYLE WEB SİTESİNİN, HELOROBO SİSTEMLERİNİN, BİLGİLERİN, HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN DOĞAN VEYA KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLAN HER TÜRLÜ DURUŞMANIN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÇAĞLAYAN MAHKEMESİNDE YAPILMASINI KABUL ETMİŞ OLUYOR VE BU TÜR BİR DURUŞMANIN MAHKEME SALONU VEYA MAHKEME YERİYLE İLGİLİ OLARAK ŞİMDİ VEYA GELECEKTE İLERİ SÜREBİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ İTİRAZDAN AÇIK OLARAK VAZGEÇMİŞ OLUYORSUNUZ.

WEB SİTESİNİN, HELOROBO SİSTEMLERİNİN, BİLGİLERİN, HİZMETLERİN VE/VEYA İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN DOĞAN VEYA KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLAN HER TÜRLÜ İDDİANIN VEYA DAVA HAKKININ, BU İDDİA VEYA DAVA HAKKI DOĞDUKTAN SONRAKİ EN GEÇ BİR (1) YIL İÇİNDE DOSYALANMASI GEREKTİĞİNİ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Geçerli Yasalar ve Dil

Bu Kullanım Koşullarının geçerli dili, Türkçe’dir.

Genel

Bu Kullanım Koşullarını veya bu Kullanım Koşullarına dayanan hiçbir çıkar, hak ya da sorumluluğunuzu başkalarına atayamazsınız. Yetkili olan herhangi bir mahkeme tarafından bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu tespit edildiği takdirde bu hükmün geçersizliği, bu Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemez ve bu Kullanım Koşullarının yetkisi ve geçerliliği devam eder. Bu Kullanım Koşullarından herhangi birisinden vazgeçilmesi, bu hüküm veya koşuldan veya başka hüküm veya koşullardan vazgeçildiği anlamına gelmez.

Yazılı Belge

Bu Kullanım Koşullarını kayıtlarınız için yazdırmak suretiyle yazılı olarak saklayabilirsiniz ve bu Kullanım Koşullarının yazılı bir belgeyle kanıtlanması için başka herhangi bir şeyin gerekmediğini kabul etmiş olursunuz.

Sözleşme

AYRI BİR LİSANSTA, HİZMETTE VEYA SİZİNLE HELOROBO ARASINDAKİ YAZILI DİĞER HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDE YA DA GEÇERLİ HELOROBO FİYAT VE HİZMET REHBERİNDE VEYA HELOROBO TARİFESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMESİ DURUMU HARİÇ, BU KULLANIM KOŞULLARI, WEB SİTESİNİN, HELOROBO SİSTEMLERİNİN VE HER TÜRLÜ YAZILIMIN YA DA BUNLARIN İÇERDİĞİ HİZMET, BİLGİ VE İÇERİĞİN KULLANIMIYLA İLGİLİ SİZİNLE HELOROBO ARASINDA SÖZLEŞMENİN TAMAMINI TEŞKİL EDER VE BUNUNLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN TÜM TARTIŞMA, YAZIŞMA, GÖRÜŞME VE SÖZLEŞMELERİN YERİNE GEÇER.

Müşteri Hizmeti

Web Sitesiyle ilgili soru veya yorumlarınızı HELOROBO Müşteri Hizmetlerine gönderebilirsiniz.